Vincent's Gallery
http://www.vincentkwok.hk


有緣便玄, 無緣便完. 信是有玄, 一切隨緣.
緣是天定, 份是人為. 隨遇而安, 一切順其自然.
好正
好正
原帖由 GrayFox 於 2007-4-28 13:34 發表
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/?qid=7007042004026
lee個正d
完全睇唔明
原帖由 JVCABC 於 2007-4-28 14:44 發表

完全睇唔明
大大師兄
後來 我總算學會了 如何去愛 可惜你 早已遠去 消失在人海   後來 終於在眼淚中明白 有些人 一旦錯過就不再


PC-Infinity World Community Grid Team
原帖由 JVCABC 於 2007-4-28 02:44 PM 發表

完全睇唔明
自己參透下#yup#
#cry# 小仙女 #cry#
紅蟹跑得快還是青蟹跑得快......
原帖由 JVCABC 於 2007-4-28 14:44 發表

完全睇唔明
估唔到你會咁認真