umum~

男18~25 初戀對象 最好係18
男25~30 拍拖對象 最好係18~20
男30~35 同居對象 最好係18~20
男35~40 偷情對象 最好係18~20

男性係好專一架
天真,活潑~成熟女搵唔到
搵妹妹可以搵返青春~同再生一樣
um~再過幾年你就知
成熟女扮出來既天真~活潑
點同妹妹仔個d比